Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 345821

Dato: 11.04.2023

Nei til endring i smittevernlovgivningen.