Høringssvar fra Steinar Pettersen

Dato: 11.04.2023

Jeg er i mot endring av smittevernsloven da jeg mener at dette er i strid med grunnloven og at dette ikke er til folkets beste. Dere jobber for folket!