Høringssvar fra Christoffer Heinfelt

Dato: 31.03.2023

Jeg takker NEI til ny og permanent forskriftshjemmel som vil gjøre det mulig å isolere befolkningen, sette i karantene og begrense bevegelsesfriheten.

Dette er et steg rett mot helsediktatur. Jeg syns ikke man skal gjøre det enklere for sittende regjeringer å gjennomføre så drastiske tiltak uten omfattende politisk debatt og dypbdegående, uavhengige risikoanalyser, funderte på gode datakilder, ikke de dårligt informerte modelleringene vi så under korona-"krisen". Nedstengning av samfunnet skal ikke la seg gjøre like enkelt som forrige gang. Speseilt med tanke på de mange negative konsekvenser dette har på befolkningen.