Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 144924

Dato: 10.03.2023

Dette er uhørt! Når man nå vet hvor feil man tok, og håndteringen av pandemien, er det skrekk inngytende at man faktisk vurderer og innføre dette permanent! Og bestemmes av utenforstående (WHO). Det er meg uforståelig, at man har gitt fra seg myndigheten til å ta vare på sitt eget folk, og overlater til andre, og styre over liv og død i Norge. Dette MÅ IKKE GJØRES!