Høringssvar fra Bjarne Bak

Dato: 11.04.2023

Regjerings forslag til endringer i smittevernloven er en krigserklæring mot egen befolkning og er bare ennå en steg på veien mot en banan republikk og slaveri i alle former. Regjeringen viser jo på alle måter den ikke jobber for Norges interesser, men for utenlandske økonomiske styre krefter.

Staten er et selskap med et profittmotiv, og har som sådan ikke myndighet over den norske levende mann eller norske levende kvinne. Mennesket er fri og kan ikke eies av andre, og alle menn og kvinner er skapt likeverdige.

Et menneske kan ikke være en bedriftsfiksjon, en juridisk enhet eller en person som myndighetene kan gjøre med som de lyster..

Retten til frihet er en grunnleggende og iboende rettighet som alle levende menn og kvinner har.

Grunnloven tilsier det er likhet for alle, og uten samtykke har staten ingen autoritet eller jurisdiksjon.

Verken makt, våpen eller frykt er kilder til lov.

Forslaget må kastes, og de ansvarlige for opprinnelsen bør fjernes fra alle offentlige funksjoner.