Høringssvar fra Mona Johanne Samdahl

Dato: 07.03.2023

NEI TIL ENDRING AV SMITTEVERNLOVEN.