Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 349013

Dato: 11.04.2023

Svar til hørings forslag. Nei dette bryt grunnlova og er sådan brudd mot menneskerettighetene. Rettslig grunnlag er i så fall betinga mot dei som skriv under eit slik forslag jamfør landssvik å rekne.