Høringssvar fra Tonje Solberg

Dato: 08.03.2023

Dette forslaget er et brudd på menneskerettighetene: Sier klart nei til de foreslåtte endringene i smittevernloven. Ja til Grunnloven §92 som sikrer oss menneskerettigheter, §98 som sikrer likhet for loven, og §106 som gir oss full bevegelsesfrihet i Norge. Er helt imot staten skal ha myndighet til å stenge ned samfunnet. Det viser seg nå at sist gang dere stengte ned var helt unødvendig. Det var også unødvendig å presse på folk mRNA vaksinen som nå viser seg å være både skadelig og mindre effektiv enn vårt eget immunforsvar. Nok er nok !!!