Høringssvar fra Dag Lønnerød

Dato: 07.02.2023

Bør ikke godkjennes, vi har ikke behov for dette.