Høringssvar fra Hanne Lidal

Dato: 11.04.2023

Regjeringen gir ikke noen helsefaglig begrunnelse for at denne typen isolering og innskrenking av bevegelsesfrihet vil ha noen som helst helsegevinst. Et fritt Norge forutsetter grunnleggende frihet for befolkningen, hvorav bevegelsesfrihet ( og helsefrihet) som grunnleggende menneskerettigheter.

Anbefalinger, råd og personlig smittevernveiledning skal være tilstrekkelig for å håndtere de fleste smittesituasjoner. En lov i Norge som kan tillate å isolere mennesker i over 7 dager om gangen vil ikke være effektivt. Det eneste en slik lov eventuellt fremmer er mer frykt i befolkningen. Det vil også virke mot sin hensikt, da det hindrer god allmenn kunnskap og fornuft knyttet til smittsomme sykdommer.

Legger ved en høring under her som også bør tas på alvor:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-smittevernloven-isolering-og-smittekarantene-og-helseberedskapsloven-medisinsk-utstyr/id2961899/?uid=37b38777-ed15-4ea8-a415-de635b426806