Høringssvar fra Kjell

Dato: 02.03.2023

Nei til dette.