Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185931

Dato: 29.03.2023

WHO ansees ikke som en instutisjon som fortjener blind tillit da den er i hovedsak finansiert av interesser som vil kunne tjene grovt på gullkantede avtaler som trer i kraft ved pandemitiltak. Pandemiregler ble i 2009 endret i tekst til å gjelde antall smittede over landegrenser. I prinisippet kan dette virke negativt på samfunn og næring ved mindre alvorlige sykdommer, f.eks influensa, som før fikk gå sin naturlige gang. Det er hevet over enhver tvil at naturlig opparbeidet immunrespons er foretrukket fremfor eksperimentelle gen modifikasjonskurer.

Nei til forslag.