Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 768280

Dato: 28.02.2023

Nei,det er jeg imot.