Høringssvar fra Liss Clarke

Dato: 04.03.2023

Nå er det nok. Dette er landsforræderi!