Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 380021

Dato: 11.04.2023

Jeg støtter IKKE dette forslaget til endringer i Smittevernloven og Helseberedskapsloven. Vi vet at det ble gjennomført en rekke tiltak som ikke virket etter hensikten under koronaepidemien, og en slik lovendring er svært inngripende. Slik loven er utformet bryter den med demokratiske prinsipper, og med prinsippet om menneskerettigheter. Endringene i loven er heller ikke tilstrekkelig fundamentert. Slik vil vi ikke ha det i Norge.