Høringssvar fra Hilde Fadnes Hølland

Dato: 11.04.2023

Ber sterkt om at dette forslaget forkastes, det strider mot Grunnlovens ordlyd. Eg ønsker overhode ikkje at ein "ikkje-valgt" org som WHO skal overtrampe våre rettigheter og vår frihet.