Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 187537

Dato: 29.03.2023

Dette lovforslaget er i strid med Grunnloven og menneskerettighetene, Og jeg samtykker ikke!

Vi er frie mennesker med råderett over egen kropp. I