Høringssvar fra Katarina Kittilsen Rødstien

Dato: 02.03.2023

Det er ingen grunn til å begrense befolkningens bevegelsesfrihet på noen som helst måte. Dere kan komme med anbefalinger og meninger, men ingen påbud eller forskrifter som innebærer straff på noen som helst måte. Dette er fordi at kostnaden for mange er verre enn nytten, og en så ulik befolkning kan ikke bli krevd det samme av uten at altfor mange lider uerstattelig av det både økonomisk, psykisk og sosialt. I samsvar med at dere nå krever at befolkningen tar mer ansvar for egen helse, så må dere også tillate befolkningen bevegelsesfrihet og ansvar for egen helse også under sykdomsutbrudd. Nedstengningen har blitt brukt for å forebygge, og det er ingen vits å ha en forebygging som ødelegger folks evne til å ta vare på seg selv. Staten kan ikke samtidig ta vekk ivaretakelse av folket gjennom å redusere helsevesenet og også ta vekk bevegelsesfriheten. De som er redde for smitte kan følge alle anbefalinger, mens de som ikke er det må få kunne fortsette livene sine. Ikke rop om at folk må ta ansvar og samtidig ta vekk muligheten for at vi faktisk er i stand til det. Takk