Høringssvar fra Maiken E

Dato: 03.03.2023

Forslaget bør skrotes! Dette har ingenting med helse eller helseberedskap å gjøre. Dette handler KUN om å frata den enkeltes frihet og suverenitet slik at noen få ikke-folkevalgte kan ha makten til å styre over de mange.