Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 358779

Dato: 11.04.2023

Jeg stemmer mot forslaget fordi det overkjører våres menneskerettigheter og norsk lov