Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 388029

Dato: 11.04.2023

Med tanke på alle brudd på menneskerettigher som ble begåt av denne og forje regjering under pandemien. Så bør denne og framtidige regjeringer heller fratas makt, framfor å gi dem ytterligere virkemidler. De siste to regjeringene har løyet til det Norske folk ved å uttale at vaksinen hindret smitte, og drevet rein diskriminering av folk, og folks bevegelses frihet. At tidliggere statsminister har hatt direkte møter med private aktører som Bill Gates, og donert betydelige beløp til Gavi, medfører at man bør stille spørsmål ved habiliteten til enkelte politikkere. Me treng å få demokratiet vårt tilbake, menneskerettighetene og grunnloven. Den midlertidige smittevernloven med denne vaksineringen av befolkningen har ført til masse syke folk og uventa dødsfall. Og å videreføre denne betyr jo at det er det dere ønsker, og den har ingenting med et demokrati å gjøre. Ta til fornuft og bryt med WHO og Bill og Melinda Gates fundation nå.