Høringssvar fra Olav Nøstvold

Dato: 01.04.2023

Jeg krever at Norge trekker seg ut av EU inklusive EØS avtalen da denne avtalen på ingen måte tjener Norge. Avtalen har overtatt styringen av vår land fullstendig. Norge er med dette underlagt fremmed makt og dette må opphøre umiddelbart.

Det samme gjelder NWO og WHO som begge har bevist at deres One World Order politikk er enda ett skritt nærme full offentig kontroll av Norges befolkning