Høringssvar fra nikolai østgaard

Dato: 11.04.2023

Med de erfaringene vi har fra unødvendig skolestenging, skadelig nedstengning av samfunnet forøvrig og sterke inngrep i privatlivet ser jeg ingen grunn til at det skal gis permanente fullmakter til slike svært omstridte tiltak.

Disse dramatiske tiltakene brøt forøvrig med tidligere lærdommer og planer (fram til mars 2020) for å bekjempe sykdommer.

Forslaget må avvises

PS:

Da det hele startet ble vi fortalt at sykehusene var sprengt og vi måtte «flate ut kurven». Hvor er tiltakene for å øke sykehuskapasiteten?

Nikolai Østgaard