Høringssvar fra Ragnhild Madsen

Dato: 11.03.2023

Sakens kjerne handler om hvordan man definerer allmennfarlig smittsom sykdom.

https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2912