Høringssvar fra Km.gruppen v/Odd Arne Eikeland

Dato: 12.03.2023

Høring - endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)

Dette lovendringsforslaget må avvises, det bryter med alle ETISKE prinsipper med menneske som et fritt skapende individ på vår planet, univers eller under Gud. Lovverket har vært brukt og missbrukt midlertidigt i 3 år, og all medisinsk data og konsekvenser i befolkningen, spesielt blandt barn og eldre. Viser ein alvorlig tendens til negativ langvarig virkning på mental helse osv. Samt ødleggende tiltak for næring og kulturliv, essensen for våre levemåter.

Forslaget legger Norge åpent for Digital Diktatorskip, ikkje bare underlagt WHO men også FN`s 5 medlemmer i sikkerhetsrådet kan overstyre alt. Big Tech og Big Pharma som nå beviselig produserer Biovåpen og "Gain of funcktion" reasearch.

Dei POLITIKERE og BYRÅKRATER som fremlegger eller stemmer for disse lovene, skriver sine navn og SLEKSTSNAVN inn i skammens og feil side av historien.

Historisk, kan ein lese Major Oliver H. Langelands bok, Dømmer ikke på Familieforlaget. Den ble sensurert og vitner om ei tid der landssvikere og Nazistene forsøkte også å endre den Norske Grunnloven og avgi vår selvstendighet. SENSUR og kontroll av informasjon er vel det største eksperiment vi har vært vitne til i kjent HISTOIRE. Løgn er bare forbokstaven.

Odd Arne Eikeland

Selvstendig Næringsdrivende og Løyvehaver transport