Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 227240

Dato: 10.04.2023

Jeg er helt uenig i dette forslaget, som strider imot Grunnloven og menneskerettighetene.