Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 353038

Dato: 11.04.2023

Forslaget må avvises fordi det bryter med Grunnloven
Forslaget må avvises fordi det bryter med Menneskerettighetene
Forslaget må avvises fordi tilleggsprotokoller fra 1950- og 1960-tallet ikke kan avvikle innbyggernes rettigheter