Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154010

Dato: 17.03.2023

Dårlig idé! Nei!