Høringssvar fra Espen V. Alterskjær

Dato: 05.02.2023

NEI til dette! Verken Konge eller stat bestemmer min frihet. Dette er kvalmende og nok et dokumentert angrep på egne borgere.