Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115938

Dato: 03.03.2023

Etter nedstengningene med Covid 19 og de enorme skadene dette gjorde på samfunn og mennesker - i tillegg til særdeles ueffektive vaksiner og hvor alle uansett ble smittet (og hvor dødelighet var særdeles liten) har jeg ingen tillitt til myndighetens styring. Jeg er totalt imot dette forslaget og ønsker ikke at dette blir vedtatt.