Høringssvar fra Helén Rosvold Andersen

Dato: 10.04.2023

Dette lovforslaget strider mot Grunnloven. Jeg sier av den grunn nei til dette lovforslaget. Dette lovforslaget hører ikke hjemme i et demokrati.