Høringssvar fra Siri Nilsen

Dato: 10.04.2023

Jeg er ikke enig.