Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 254636

Dato: 10.04.2023

Dette må ikke bestemmes ,da det bryter med Norsk lov.menneskerettigheter og frihet for enkeltmennesket