Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 626953

Dato: 25.02.2023

Smittevernloven med innskrenkinger i bevegelse som nedstenginger, karantenehotell og koronapass er brudd på både menneskeretter og grunnlov. I tillegg er skadelidelsane enorme både som direkte og indirekte årsak. Det gjeldt økonomi samt psykisk og fysisk helse i alle aldersgrupper. Ved nye smittesame sjukdommar må ein sjå på den enkelte sjukdomsfare slik at alvorlege tiltak som nedstenging av samfunn til ei kvar tid må takast opp politisk og behandlast i forhold til aktuelle fare, og ikkje ligge som klar til å ta i bruk. Dette vil vera i strid med grunnlova og er ein trussel for demokratiske rettigheter.