Høringssvar fra Lysaker Elektro AS

Dato: 28.03.2023

Regjeringen foreslår å innføre en ny og permanent forskriftshjemmel som vil gjøre det mulig å igjen isolere befolkningen, sette i karantene og begrense bevegelsesfriheten.
Det skal ikke mye til for at en sykdom er alvorlig nok.
Vi er nødt til å si nei nå.