Høringssvar fra Rune Ødegård

Dato: 02.03.2023

Jeg motsetter meg nevnte endringer på det sterkeste. Folkets helse skal ikke styres av WHO. Det er et privat anliggende.