Høringssvar fra Ann elise

Dato: 10.04.2023

Helse og omsorgsdepartementets forslag om en ny forskriftshjemmel i smittevernloven

paragraf 4-3 a som vil gjøre det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering , smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår må avvises.

Denne forskriften vil gjøre det mulig å bestemme over innbyggere og enkelt individet når et overordnede organ definerer noe som eit alvorlig utbrudd der ein antar at det er en sykdom som nokon definerer som allmennfarlig smittsom .

Spørsmålet er da :Hva definerer eit utbrudd? Hvem er det som har rett til bestemme over eit annet individ om om det er et utbrudd og en allmennfarlig smittsom sykdom , for så å gjennomføre ei frihetsberøvelse med å sette dem i isolering . Når vi ser hvor inngripende stor makt en privat organisasjon som WHO har på hva som blir sagt og gjort i dette landet kan det i seg selv gi bekymring. Et annet spørsmål er hva andre begrensninger som er tenkt ved eit allmennfarlig utbrudd når det er snakk om på visse vilkår ? Noe som vi vet vart tatt i bruk under pandemien var Koronasertifikatet . Et sertifikat som bryter med menneskerettighetene og som er i sin natur diskriminerende og skaper rom for eit asymmetrisk maktforhold i brudd med grunnlovens paragraf 100. Både formuleringen av høringsforslaget og selve forslaget gir rom for flere bekymringer.

Nei til permanent lov om tvungen isolering, smittekarantering .

Det er begrensende på en hver mann og kvinnes frihet og en avdemokratisering av landet vårt.