Høringssvar fra Einar bergby

Dato: 11.04.2023

Nei til ny smittevernslov