Høringssvar fra Anniken Isaksen

Dato: 10.04.2023

Nei til endring i smittevernloven!! Dette bryter med vår grunnlov og ikke minst menneskerettighetene!