Høringssvar fra Lise Horndal Sæterdalen

Dato: 29.03.2023

Jeg ønsker ingen endring i smittevernsloven eller helseberedskapsloven.

Med corona utbruddet frisk i minne kan jeg rett og slett ikke se behovet. I det lange løp hjalp hverken nedstenging, isolering eller vaksinasjon. Jeg ønsker ikke innskrenket frihet.

Nå ser vi en overdødelighet i verden og mange som er syke av bivirkninger etter vaksinasjonen. Mange bedrifter har gått konkurs og mange sliter nå. Jeg ønsker ingen reprise av dette.

Nei til endring av smittevernloven og helseberedskapsloven.