Høringssvar fra Annette Resch

Dato: 07.04.2023

Undertegnede mener at de foreslåtte endringer i smittevernloven ikke bør gjøres. Begrunnelsen ligger i vedlagte PDF.

Vedlegg