Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 322061

Dato: 11.04.2023

Nei til endringer i smittevernloven

Mvh Elin Hage