Høringssvar fra Lisbeth Kverneng

Dato: 02.03.2023

Jeg forstår at Regjeringen allerede har bestemt at de overfører all suverenitet til WHO. Dette er ett stort og utilgivelig overgrep på vår suverenitet og på norsk grunnlov. Regjeringen er ikke interessert i hva velgerene og det norske folk mener. Det er med stor sorg vi nok engang opplever hvordan våre tillitsvalgte forråder oss.