Høringssvar fra Sindre Heggland

Dato: 07.04.2023

Nei til smittevernlover, gi dere nå!
Tiltakene traumatisere og skader mennesker.