Høringssvar fra Marit R. Nielsen

Dato: 12.03.2023

Jeg stiller meg sterkt kritisk og sier NEI til at en slik ny lov kan vedtas.

Tar først og fremst utgangspunkt i disse enkeltmenneskenes uttalelser om deres situasjon etter mRNA-vaksinering: https://youtube.com/watch?v=BYjW6aXHRbM

Og den nye norske legeforeningens (NLHF) seminarer og refleksjoner rundt en pandemi: https://www.nlhf.no/seminarer/

Jeg har også personlige erfaringer som jeg ikke skal utdype her, men som har sterk knytning til mRNA-vaksinen og PCR testene.

Min bakgrunn:

Jeg har jobbet som redaktør i mediene i 18 år og har derfor alltid forholdt meg til Vær Varsom-plakaten. Pressen har en viktig samfunnsrolle og er den fjerde statsmakt som opererer som en en slags vaktbikkje – den kritiske makt.

Utdrag fra NDLA: Stortinget, Regjeringen og domstolene utgjør den formelle delen av maktfordelingsprinsippet. Men mediene blir ofte omtalt som den fjerde statsmakt fordi man forventer at de skal følge med på hva de tre andre statsmaktene foretar seg.

Mer om dette hos NDLA: https://ndla.no/nb/subject:1:058bdbdb-aa5a-4a29-88fb-45e664999417/topic:1:0c9ce0dc-3863-4e03-a2df-a1480a4e929c/topic:1:ef0fa226-c29a-418b-91ad-21de2c54cc5b/resource:1:168477

SNL: https://snl.no/fjerde_statsmakt og Wikipedia: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Den_fjerde_statsmakt

Fra Vær Varsom-plakaten:

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Mer om dette i Vær Varsom-plakaten: https://presse.

no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/