Høringssvar fra Bengt Andrén

Dato: 10.04.2023

Vi ønsker å beholde demokratiet og menneskerettighetene. Vi sier derfor nei til dette totalitære forslaget fra regjeringen.