Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 249924

Dato: 10.04.2023

Forslaget strider MOT Grunnlovens ordlyd og menneskerettighetsprinsipper denne, grunnloven, bygger på.