Høringssvar fra Birgit Aarsand

Dato: 11.04.2023

Norge må aldri overgi suverenitet til WHO eller noe byråkratisk organ utenfor våre grenser.

Vi lever i oppvåkningens tid. Vi har mye å lære etter at klodens befolkning ble utsatt for "koronapandemiens" teater... som f.eks dette:

Politikere har fått for mye makt. Hvem representerer de egentlig?
Politikere og byråkrati har stolt blindt på USA sitt legemiddeltilsyn - planlagt?
Både WHO og USAs byråkrati finansieres i hovedsak av økonomiske interesser innen miliærindustri/BigTech/BigPharma eller såkalte filantroper.
Riksmedia i den vestlige verden har alle som en opptrådt samlet, ukritisk, skremmende bilder av likkister i Italia (tatt fra annen sammenheng), sensurerende og melt byråkratiets og Big Pharmas kaker - kun ett syn har fått dominere "vaksiner deg, ellers dør bestemoren din"
Uvaksinerte uthengt i sosiale media, riksmedia, og av Erna Solberg i klare ordlag !!
Lockdowns har skapt angst, polarisering, og sosial drittkasting og folk har mistet jobber
Seriøse nettaviser (som Steigan) ble kalt konspiratorisk, latterliggjort og forsøkt fjernet - selv med gode kildehenvisninger
Pfizer rapport - analysis of post authorization adverse event reports - forble den ulest ???
"Vaksinene" ikke gjennomgått normal testing. Innhold hemmeligholdt i 75 år...!!!
"Vaksinene" beskytter verken mot smitte eller sykdom, tvert imot overgår bivirkningene Pandemrix (svineinfluensavaksinen).
PCR testene er ubrukelige i å påvise smitte !! Viser kun spor etter et hvilketsomhelt virus!!
Covid-dødsfall feildiagnose, pga ubrukelige PCR-tester !!
Behandlingsprotokoller på sykehusene, ventilatorer tok livet av flere enn nødvendig
Hva skyldes Longcovid ?? Covid sykdom er identisk med bivirkninger av injeksjonene. Siden 75% av befolkningen er vaksinert og har hatt covid 2-4 ganger er det vanskelig å si hva Longcovid egentlig skyldes - injeksjonene eller sykdom ?? !!
FHI rapportene endres stadig, for å skjule feil ? Bevisst gjort?
Bivirkninger av injeksjonene overgår langt Pandemrix (svineinfluensavaksinen)
Kritiske artikler/videoer på nett og i sosiale media fjernet og sensurert
Søk på nett over alternativ info fjernet fra søkemotorer
Leger som åpenlyst ga forebyggende medisiner (uprotokollert) uthengt/anmeldt/fratatt lisens
Helsepersonell mistet jobb for å ha advart mot vaksinene eller ikke vaksinert seg
Usaklig oppsigelse går nå for retten, så unødvendig å miste godt helsepersonell slik
Helsepersonell høyt sykefravær - oppsigelser fordi de ikke blir hørt ?? Eller dårlig immunforsvar ??
Har "vaksinene" gitt dårligere immunforsvar ??
Overdødelig i alle land med høy vaksinering - hva er langtidsvirkningene etter "vaksinene"??

Man kan ikke servere alle svinekjøtt. Vi har ulike gener og helse/kostholdsprofiler preget gjennom generasjoner. Hvert lands helsefaglig personnel er best egnet å håndtere helseaspekter i egen befolkning. Erfaringer og kunnskap kommer fra dem som behandler pasientene og pasientene selv.

Smittevernloven er god som den er og underordnet Grunnloven.
Atomknapp er helt unødvendig. Hold WHO, EU og USA sitt legemiddeltilsyn unna,

Med hilsen Birgit Aarsand