Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 804265

Dato: 28.02.2023

Jeg tillater IKKE at dere lager en ny diktatorisk smittevernkontroll. Jeg nekter å bli pådyttet unødvendige vaksiner av WHO.

Med hilsen

Anne-Grethe Christensen

kreklingveien 12

40020 Stavanger