Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 391544

Dato: 11.04.2023

Nei til ny forskriftshjemmel i smittevernloven paragraf 4-3a og nei til forslag om endringer i helseberedskapsloven